Fries verstaan Les 8 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index


 
werkwoorden


Het Fries heeft daarvan een extra soort: de je-werkwoorden.
Ook verder zijn er nog wel wat afwijkende bijzonderheden.
Let op: soms wordt aan het einde een
-n gesproken, soms niet.1 je- werkwoorden

ik werk in een fabriek
ik wurkje yn in fabryk

hij werkt nu ook, maar gisteren werkte hij niet
hy wurket no ek, mar juster wurke er net

eerst werkte ik in de landbouw, maar nu werken daar niet veel mensen meer
earst wurke ik yn 'e buorkerij, mar no wurkje dr net safolle minsken mear

die mannen werkten toen 's nachts
dy manlju wurken doe nachts

die vrouw heeft in school gewerkt
dy frou hat yn skoalle wurkeEven uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 2 e- werkwoorden

ik leer al goed Fries verstaan
ik lear al goed Frysk te ferstean

gisteren leerde ik het ook al, maar hij leert het niet
juster learde ik it ek al, mar hy leart it net

er zijn nu veel mensen die Fries leren
der binne no in protte minsken dy 't Frysk leare

vroeger leerden ze het niet
eartiids learden se it net

heb je ook andere talen geleerd ?
hast ek oare talen leard?

ja, maar die waren veel moeilijker te leren
ja, mar dy wiene folle dreger te learen


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


3 'sterke' werkwoorden
(daarbij heeft de verleden tijd een andere klinker)

ik zou wel weten, hoe ik het moest doen
ik soe wol witte, hoe't ik it dwaan moast

toen ik in de stad was, zag ik een dief
doe't ik yn'e std wie, seach ik in dief

ben je weleens in Leeuwarden geweest?
hast wolris yn Ljouwert west?

ik had nog nooit eerder een auto gehad
ik hie noch noait earder in auto hn

ik gaf hem een flinke klap
ik joech him in flinke klap

de politie kon de dief niet pakken
de plysje koe de dief net pakke

hij liep veel te snel weg
hy rn fierste hurd fuort

ze zullen hem morgen wel vinden
se sille him moarn wol fine


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


De cursus Fries bevat een uitgebreide lijst
van werkwoorden met uitspraak.