Fries verstaan Les 7 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index


 
breking


Dat is een verschijnsel waarbij ''gedraaide' klanken veranderen als je het een woord langer maakt, zoals in het meervoud en in verkleinwoordenea > [j]

boom - bomen - boompje
beam - beammen - beamke

daar ligt een mooie veer van een vogel
dr leit in moaie fear fan in fgel
die kip heeft veel veren
dy hin hat in protte fearren
dat is een veertje van een mus
dat is in fearke fan in mosk
die auto veert goed
dy auto fearret goed
de vering is erg belangrijk
de fearring is tige wichtich

ik hoor niet goed wat je zegt
ik hear net goed watst seist

teen - tenen - teentje
tean - teannen - teantsje

!! loon - lonen - loontje lean - leanen - leantsje

!! oog - ogen - oogje each - eagen - eachje

ie > [ji]

steen - stenen - steentje
stien - stiennen - stientsje

blaar - blaren - blaartje
blier - blierren - blierke

verdriet - verdrietig
fertriet - fertrietlik

ik reis ver - jij reist verder
ik reizgje fier - do reizgest fierder

!! lied - zij kan mooie liederen zingen liet - se kin moaie lieten sjonge


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 
oa > [wa]

deur - deuren - deurtje
doar - doarren - doarke

de zomer staat voor de deur
de simmer stiet foar de doar

hij is maar kort naar school gegaan
hy is mar koart nei skoalle gien

!! doos - dozen - doosje doas - doazen - doaske

oe > uo

stoel - stoelen - stoeltje
stoel - stuollen - stuoltsje

wat heeft die vent een gek hoedje op zijn hoofd
wat hat dy fint in gek huodsje op 'e holle

mijn broers komen tot zondag logeren
myn bruorren komme oant snein tfanhs

er zit een scheur in mijn jas
der sit in skuor yn myn jas

ik ga morgen-ochtend weer weg
ik gean moarn-ier wer fuort 'voort'


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje: