Fries verstaan Les 6 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index


 
Bijzondere woorden


1
er loopt een klein meisje op straat
der rint in lyts famke op 'e strjitte

wij gaan deze avond al vroeg naar bed
wy geane dizze jn al betiid op bd

nou, erg bedankt, hoor
no, tige betanke, hear

hij doet veel werk, maar verdient weinig
hy docht in soad wurk, mar fertsjinnet in bytsje

luister eens naar jullie vader
harkje ris nei jim heit


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:2
vandaag was het slecht weer
hjoed wie it min waar

het paard liep in de wei
it hynder rn yn 'e greide

zie je die kinderen daar spelen?
sjochsto dy bern dr boartsjen?

onze moeder kan lekker eten koken
s mem kin lekker iten siede

oma heeft geen tand meer in de mond
beppe hat gjin tosk mear yn 'e mle


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:


3
opa zit prettig in die stoel
pake sit noflik yn dy stoel

van die nieuwe wagen hebben we veel plezier fan dy nije wein hawwe wy in soad wille

mijn wiel is verbogen en het stuur zit scheef
myn tsjil is ferbgd en it stjoer sit skean

oom struikelt over de drempel
omke stroffelt oer de drompel

trek die natte kleren maar uit
lk dy wiete klean mar t

de andere keer vertellen we meer
de oare kear fertelle wy mear


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje: