Fries verstaan Les 5 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index


 
ij, ui


ij > ie, [ieie]

de zon schijnt lekker
de sinne skynt lekker

hij kwam niet op tijd
hy kaam net op 'e tiid

die grijze jas is veel te wijd
dy grize jas is fierste wiid

!! we krijgen een nieuwe auto wy krije in nije auto

ui > oe, [oeoe]

buiten
is het koud
bten is it kld

we hebben een nieuw huis gekregen
wy hawwe in nij hs krigen

Soms:
ui > uu

ik moet nog wat uit de winkel halen
ik moat noch wat t 'e winkel helje

er loopt een vreemde man in de tuin
der rint in frjemde man yn 'e tn


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:'gedraaide' klanken


ea

ik wil rode kool kopen
ik wol reade koal keapje

je moet wel lief zijn, hoor!
do moast wol leaf wze, hear!

ik heb veel schade aan mijn auto
ik haw in protte skea oan myn auto

wilt u een half brood of een heel?
wolle jo in heale ble of in helen?

ik heb een zere teen
ik haw in seare tean

dat dak is veel te schuin
dat dak is fierste skean

ie

ik voel geen pijn
ik fiel gjin pine

jullie moeten raden waar we langs rijden
jimme moatte riede wr't wy lns ride

de waterleiding is stuk
de wetterlieding is stikken

kan ik wat zout van je lenen?
kin ik wat slt fan dy liene?

die natte witte broek was te wijd
dy wiete wite broek wie te wiid


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:


oa

uw zoon leert goed
jo soan leart goed

de deur stond open
de doar stie iepen

ik heb verschrikkelijk dorst
ik haw ferskriklik toarst

die boot was zo lek als een vergiet
dy boat wie sa lek as in tjems


oe

de toren staat schuin
de toer stiet skean

het kon niet beter
it koe net better

die hoed is niet goed voor mijn huid
dy hoed is net goed foar myn hd

het water was lekker koel
it wetter wie lekker koel

[eue]

de std is hiel grut de stad is heel groot

ik haw in brief skreaun ik heb een brief geschreven


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje: