Fries verstaan Les 4 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index

Woorden terugzoeken? Gebruik de index (rechtsboven in alle lessen!)

 
d, t


Soms: d > t

de brug is dicht
de brge is ticht

hij gaat door dik en dun
hy giet troch tsjok en tin

hij verdient een hoop
hy fertsjinnet in bulte

je moet een beetje doordenken
do moast in bytsje trochtinke

nd > n

de hond is gezond
de hn is sn

ik kan de ronde knoop niet vinden
ik kin de rne knoop net fine

Soms:
t, tj > tsj

de bezem staat tegen de muur aan
de biezem stiet tsjin de muorre oan

wat een lief katje !
wat in leaf katsje!


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:


k, gSoms: k > tsj

de kerk staat in het dorp
de tsjerke stiet yn it doarp

lust je wel kaas?
meist wol tsiis?

ik maak een stoel die was gebroken
ik meitsje in stoel dy't brutsen wie

asperge wordt gestoken
asperzje wurdt stutsen

Heel soms:
ch > tsj

je hoeft niet om me te lachen
hoechst net om my te laitsjen

Soms:
g > j

ik geef hem geen geld
ik jou him gjin jild

gisteren was het een mooie dag
juster wie it in moaie dei

Jan mag het bord schoon vegen
Jan mei it boerd skjin feie

Soms:
g > z
De baby moet in de wieg liggen
de poppe moat yn 'e widze lizze


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje: