Fries verstaan Les 3 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index


 
a


3 as > [os]

die jas is mooi
dy jas is moai

de as is krom
de as is krűm

onze kasten zijn vol
ús kasten binne fol

de smid last de boot
de smid lasket de boat

Soms:
as > [ęs]

je glas is leeg
dyn glęs is leech

het gras is groen
it gers is grien

ik heb last van de warmte
ik haw lęst fan 'e warmte

die schroef zit vast, hoor
dy skroef sit fęst


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


4 at > [ot]

wat is dat?
wat is dat?

de kat zit op de mat
de kat sit op 'e matte

pas op, die lat breekt
pas op, dy latte brekt

we moeten meer latten hebben!
wy moatte mear latten hawwe


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


5 ad > ęd

wij wonen in de stad
wy wenje yn 'e stęd

ik heb hier een blad papier
ik haw hjir in blęd papier

de bladeren vallen vroeg
de blęden falle betiid

hij draait mij een rad voor ogen
hy draait my in ręd foar eagen

!! ze zit in het bad se sit yn it bad


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


6
!! Voor alle andere letters blijft de [a]:

de kar valt om
de karre falt om

die kammen zijn duur en die ene kam is smerig
dy kammen binne djoer en dy iene kaam is smoarch

die boom moet je omkappen
dy beam moast omkapje

het ondeugende jongetje krijgt straf
it űndogenske jonkje krijt straf

!! je bent nog niet van mij af! do bist noch net fan my ôf


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje: