Fries verstaan Les 2 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index


 
a1 al > [ol], (geschreven: al)

de bal is rond
de bal is rn

alle mensen zijn er al
alle minsken binne der al

het is allemaal verkeerd
it is allegear ferkeard

je moet niet vallen
do moast net falle

ben je mal!
bist ml!

!! zo wijd als de zee sa wiid as de see


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


2 an > [on]

de man is groot
de man is grut

de fiets is van hem
dy fyts is fan him

dan komt de winter
dan komt de winter

die kan gaat stuk
dy kanne giet stikken

maar die andere kannen zijn mooi
mar dy oare kannen binne moai

!! dat kan ze niet dat kin se net

Jan leest de krant
Jan lst de krante

!! ang > ang

die jongen is lang
dy jonge is lang

maar hij is bang van slakken
mar hy is bang fan slakken

hij gaat op de bank zitten
hy giet op 'e bank sitten

!! and > [n], (geschreven: n)

de boer ploegt zijn land
de boer ploeget syn ln

ik plak mijn band
ik plak myn bn

het huis staat in brand
it hs stiet yn 'e brn

!! in meervoud: and > [on], (geschreven: an)

die auto heeft versleten banden
dy auto hat ferslitene bannen

en dat is verboden in alle landen
en dat is ferbean yn alle lannen

!! ans > [s], (geschreven: ns)

je moet je kans pakken
do moast dyn kns pakke

hij is goed in Frans
hy is goed yn Frns

!! ik houd van dansen ik hld fan dnsjen


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje: