Fries verstaan Les 1 door Pyt Kramer Terug naar: Home/Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Index

!  
Deze korte cursus is bedoeld voor wie goed Nederlands kent en Fries wil leren verstaan.
(So, when you are not quite good in Dutch, please choose another language from
here).
Wil je het ook leren spreken en schrijven, kies dan liever eerst de Cursus Fries.
  !
Leuk ! Bezoek het cursus-FORUM ! Goede wenken op: http://www.nieuwefriezen.nl
ZO VERSCHIJNT DE TEKST IN HET FRIES. KIJK DAAR NIET TEVEEL NAAR, WANT HET GESCHREVEN FRIES BEVAT VEEL NIET UITGESPROKEN LETTERS.   Klik op de luidspreker en
luister naar de tekst.


Wil je de
Friese tekst zien (hoeft niet), klik dan nst de luidspreker en beweeg de muis er op*).
Het geluid is in MP3. Als U geen MP3-speler heeft, wordt U geleid naar gratis download van Microsoft Windows Media Player. U kunt ook de oude snelle speler V6.4 van hier downladen.
Gebruik de toetsen PageDown en PageUp om naar beneden en boven te bewegen
of klik en sleep met de muis het blokje in de lineaal rechts.


Zo gaat dat!
Veel Nederlanders weten het niet, maar als je met een paar dingetjes rekening houdt kun je zo een boel Fries verstaan. Als je even oplet merk je dat een heleboel lettercombinaties in het Fries net even anders worden uitgesproken dan in het Nederlands.

Hiernaast staan wat zinnetjes met woorden waarin zulke combinaties voorkomen en door op het luidsprekertje erachter te drukken hoor je steeds de Friese uitspraak. Natuurlijk zijn er altijd gemenigheidjes; de uitzonderingen. Die worden aangegeven met !!

Zo tussendoor leer je dan ook nog wat heel aparte Friese woordjes (want die zijn er toch wel enkele) en nog wat andere bijzonderheden. Aan het einde van iedere les kun je dan nog even uitproberen of het lukt.
En ben je er na een paar dagen of weken door dan ontgaat je niet zoveel meer in Friesland.

We gaan beginnen met combinaties met de letter e. Met en > in is bedoeld dat men bij de Nederlandse lettercombinatie -en- moet denken aan Fries -in-.

 
e


1 en > in

ik ben
ik bin

!! jij bent do bist

ik ken hem niet
ik kin him net

dat zijn goede mensen
dat binne goede minsken

ze slapen in een tent
se sliepe yn in tinte

hij draait aan de mengkraan
hy draait oan de mingkraan

wij denken daar ook zo over
wy tinke dr ek sa oer

!! hij rent [= hij loopt hard] hy rint hurd

!!
hij loopt hy rint

!! Jan en Piet Jan en Pyt

!! ik kan daar niet wennen ik kin dr net wenneEven uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


2 em > im

het hemd is in de was
it himd is yn 'e wask

het mes heeft een scherp lemmet
it ms hat in skerp limmet

we moeten de sloot dempen
wy moatte de sleat dimpe

ik zie hem zwemmen
ik sjoch him swimmen

!! de auto remt de auto remmetEven uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

 


3 Verder blijft e gewoonlijk gelijk/

vertel het nou maar! fertel it no mar

elk weet het al elk wit it al

dit is de eerste les dit is de earste les

!! Soms e >

het is niet best
it is net bst

kom eens van het bed af
kom ris fan it bd f(uit bed)


Even uitproberen!

Luister en typ de Nederlandse zin in het vakje:

  
* Kijk vooral in het begin niet teveel naar die Friese tekst, want veel letters worden niet uitgesproken. Als je van plan bent misschien ooit nog eens het Fries te leren spreken, dan kun je nu beter direct overgaan naar http://www.allezhop.de/frysk/frikurn1.htm