Fries schrijven 3 door Pyt Kramer  
 
 
Les trije. Ga naar les 1 2 3 4 5 6 Inhoud Bezoek het cursus-FORUM !Meer gedraaide tweeklanken:
ea
Klik op de luidspreker en luister:

teare 'vouwen'
dea
beam
'boom'
tean 'teen
read 'rood'
en vergelijk
reed 'wagenpad'
om te zien waarom we die ea wel meten gebruiken.

Oefening: Luister en typ:Klik op de luidspreker en luister:

dr
bld
lze '
lezen'
rst

Let op: maak je door eerst ^ te typen en dan e.
Lukt dat niet, dan gebruik je "kopier en plak":----->>
Kopier en plak: 'e
(Verwijder overtollige spaties).

Oefening: Luister en typ:oa
Klik op de luidspreker en luister:

doar
soan
boat
en vergelijk
doop

Oefening: Luister en typ:


oe
Klik op de luidspreker en luister:

boer
oer
'over'
oere
koe
'kon'
stoel
goed

Oefening: Luister en typ:


of
Klik op de luidspreker en luister:

ml
ln
sn 'zand; 7'
stlen 'stallen'
rlje 'rollen
bge 'boog'
ble 'brood'
Er is geen verschil in uitspraak; schrijf je meestal als het Nederlands een o heeft.

Oefening: Luister en typ:Gerekte klanken:
deze zijn ook bekend uit het Engels; ik zet er steeds gedraaide klanken naast, om te laten zien waarom die aparte spelling nodig is.

ii
Klik op de luidspreker en luister:


ik riid 'ik rijd',
vergelijk ik ried 'ik reed'
wiid 'wijd',
vergelijk wiet 'nat
do wiist 'je wijst',
vergelijk do wiest 'je was'
tsiis
tiid
betiid
'vroeg'
In open lettergreep schrijf je i:
ride, tsizen
In afgeleide vormen wordt de klank soms kort:
rydhynder
altyd
hieltyd
'steeds, telkens'
tsyske

Oefening: Luister en typ:

Oefening: Luister en typ:Klik op de luidspreker en luister:


hd 'huid', vergelijk hoed 'hoed'
hs
ld, lder
ms, mzen


Soms klinkt de wat korter:
fl 'fel',
vergelijk ik foel 'ik viel'
bse
jn '(van)avond'

Oefening: Luister en typ:

Oefening: Luister en typ: