Fries schrijven 2 door Pyt Kramer  
 
 
Les twa. Ga naar les 1 2 3 4 5 6 Inhoud Bezoek het cursus-FORUM !Lange klinkers:
aa wordt net zo uitgesproken en geschreven als in het Nederlands:
Klik op de luidspreker en luister:

aap
apen
ik praat
jim prate
twa
dwaan
'doen'
jaan
'geven'

Oefening: Luister en typ de woorden in het vakje (met n spatie tussenruimte).


ee wordt ook net zo uitgesproken en geschreven als in het Nederlands:

Klik op de luidspreker en luister:

neef
neven
freegje
heech
leech
'laag' en 'leeg'
lege bakken
reek
'rook'

Oefening: Luister en typ:
En ook
oo gaat net als in het Nederlands:

Klik op de luidspreker en luister:

ik hoopje
do hopest
'jij hoopt'
jo 'u'
ko
'koe'
do 'duif'
, meervoud dowen
no 'nu'
rook 'geur'
skowe 'schuiven'
ik sko
hy skoot 'hij schuift'

Oefening: Luister en typ:


Dus: in gesloten lettergreep (praat) schrijf je aa, ee, oo,
in open lettergreep (pra-te, ja) schrijf je a, e, o,
net als in het Nederlands.

Met oe, ou/au, ui en ie is ook nog niet veel aan de hand:

Klik op de luidspreker en luister:

doek
doe 'toen'
droech
hout

gau
(wordt in het Fries zonder w geschreven) (maar wl: gauwer)
trui
papier

Oefening: Luister en typ:Maar nu wordt het wat moeilijker; luister maar:

Klik op de luidspreker en luister:

wiet 'nat'
wyt 'wit'
ien 'een'
yn 'in'
lyts 'klein'

De ie van wiet en ien heeft een 'draai', net als die in papier en alle andere woorden met ie voor r.
De andere klank - die van Nederlands die, Piet - wordt daarom in het Fries weergegeven met y, dus dy, Pyt.

Oefening: Luister en typ:

Oefening: Luister en typ:In open lettergreep blijft de
ie, maar in plaats van y schrijf je dan i:

Klik op de luidspreker en luister:

wiete
wite
liene 'lenen'
line 'lijn'

Oefening: Luister en typ:Bij de uu hebben we er ook eentje met zo'n 'draai. Die geven we weer met ue en de gewone uu met , dus:

Klik op de luidspreker en luister:

kuer 'kuur'
nuet 'tam'
nt 'noot'
t 'uit'
nuten 'noten'

In het laatste woord nuten gaat het weer om "open lettergreep" en daarom schrijven we gewoon u.

Let op: maak je door eerst ' te typen en dan u.
Lukt dat niet, dan gebruik je "kopier en plak":----->>
Kopier en plak: 'e
(Verwijder overtollige spaties).

Oefening: Luister en typ:

Oefening: Luister en typ: