Kursus Sealtersk 13 fan Pyt Kramer
mei help fan
Margaretha Grosser
Thússide
kursussen
 
 
 

Läkse trättien (13) - Ne groote Raise

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Se geane nei .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Giet de frou mei? .
Typ in Frysk wurd yn it fekje

Se geane by de op besite.
Typ in Frysk wurd yn it fekje
fääreHarkje nochris.

------------------------------------
Ferlykje !  

Harkje en besykje Dierk nei te sizzen.

JO BINNE Dierk: Sprek nei it pypke en harkje!
------------------------------------
Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

JO BINNE Wülm: Harkje en antwurdzje!

Läkse trättien

DIERK: Iek wol ätter Amerikoa.

WÜLM: Du! Gungst du deer alleene wai?

DIERK: Noa, iek nieme mien Moanske mee; dät is daach dät bääste Lound fon ju Äide, nit?

WÜLM: Wieruum kumst du dan noch tourääch?
Un wo koom dät so apmoal?

DIERK: Och, wie heere bolde niks moor fon ju Familie, neen Woud.
Do wäide so stil, dät iek toachte, wie schuulen deer man moal kiekje.

WÜLM: Gunge jie aal bieloangs?

DIERK: Dät hääbe wie foar.

WÜLM: Ätter wäl gunge jie eerste wai?

DIERK: Wie wieten noch nit wier wie ounfange.
Fielicht eerste unner in dät Suude.
Dan ätter Jan, die woont deer twiske.
Un dan ätter min Fädder in dät Noude.

WÜLM: Dan hääst du uk aal häiwed, nit?

DIERK: Och jee, man wol sien ganse Familie eegentelk apsäike.

Harkje en lês de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Harkje en sis Dierk nei.

Jo binne DIERK: Harkje en antwurdzje!
------------------------------------
Harkje en sis Wülm nei!

Jo binne WÜLM: Sprek en harkje!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppeÄiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Ik wol nei Amearika.

Set de sin oer yn it Sealtersk en typ de oersetting yn it fekje

Giest do allinne?

Set oer yn it Sealtersk

Harkje nei de tekst en typ yn it
Sealtersk yn it fekje

  fääre buppe

weer/ nit weer.
Typ "weer" (wier) of "nit weer" (net wier) yn it fekje.

Wülm wol ätter Amerikoa.

Sien Moanske gungt mee.

Jo heere wäil moal wät fon ju Familie.

Jo wollen aal bieloangs gunge.

Jo gunge eerste ätter dät Noude.

Dierk sin Fädder woont deer twiske.

Dan hääbe jo aal häiwed.

Jo mouten ju ganse Familie apsäike. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ it goede nûmer yn it fekje.

Iek toachte dat 1 dät bääste Lound fon ju Äide.

Seelterlound is 2 ätter Lier.

Jo wäide so stil 3 wie deer man moal kiekje schuulen.

Iek wol 4 aal bieloangs.

Wie gunge nit 5 wier wie ounfange.

Deer gunge iek 6 dät et sjucht nit goud uut.

Wie wieten wäil 7 aal häiwed.

Dan hääbe wie 8 alleene wai. fääre buppe


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).


Iek wol wai / ätter Seelterlound.

Gunge jie / du deer uk wai?

Wo / Wäl kumt dät so apmoal?

Wie heere bolde / läip niks moor.

Wie hääbe foar, dät / deer wie aal bieloangs gunge.

Eerste wollen iek / wie ätter dät Suude wai.

Kloas woonde / woonden in Ait.

Wie fange oun unner / buppe in dät Noude. fääre buppe


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

ap - moor - gunge - in - aal - ganse - eerste - noch - gungt - ätter

Iek deer alleene wai.
Hie wol Ooldenbuurich.
Sien Moanske
mee.
Wie heere niks fon jou.
Wie kuume bie aal Besäik.
Hie wol ätter dät Suude.
Jo wieten nit
wier jo ounfange.
Dan hääbe iek do häiwed.
Iek wol mien
Familie apsäike.
Min Fädder woont dät Noude.

   
  fääre buppe
Skriuw en sprek
1. Harkje nei de tekst en besykje dy yn it Sealtersk op papier te skriuwen.

2. Ferlykje it resultaat mei de oarspronklike tekst.

3. Sprek fan Jo tekst en ferlykje mei de sprutsene tekst.

    Buppe