Cursus Saterlands 7 van Pyt Kramer
met hulp van
Margaretha Grosser
Home
cursussen
 
 
 

Läkse soogen (7) - Do Bäidene spielje

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

De kinderen zijn bij de .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Wat doen ze daar? Ze .
Typ een Nederlands woord in het vakje

  fääre Eventueel kopiëren en invoegen:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßLuister nog eens.
------------------------------------
Vergelijk !  

Harkje en besykje Wülm nei te sizzen.

U BENT Wülm: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Dierk na te zeggen.

U BENT Dierk: Spreek na het piepje en luister!


  Läkse soogen
   
   
DIERK: Kiek, do Bäidene spielje bie de Schoule.

WÜLM: Jo sunt drok an t sjungen.

DIERK: Iek toanke dät do dät maale Weeder in n Kop hääbe.

WÜLM: Paas ap, deer lopt wäl uur dän Wai.

DIERK: Dät geen man ieuwen goud.

WÜLM: So, nu sunt wie daach ieuwen wäch weesen.


Luister en lees de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Luister en zeg Dierk na.

U bent DIERK: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Wülm na!

U bent WÜLM: Spreek en luister!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

Oefeningen (let op de leestekens) Eventueel kopiëren en invoegen:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Hie geen wäch.

Vertaal de zin in het Nederlands en typ de vertaling in het vakje

De kinderen gaan naar de school.

Vertaal in het Saterlands

Luister naar de tekst en typ in het
Saterlands in het vakje

  fääre buppe

 

weer/ nit weer.
Typ "weer" (waar) of "nit weer" (niet waar) in het vakje.

Do Bäidene spielje bie de Säärke.

Do Bäidene sjunge.

Jo hääbe dät goude Weeder in n Kop.

Dät geen wäil goud.

Wie sunt fier wäch weesen.

    fääre buppe


Maak een goede zin.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Dät geen 1 spieljen.

Iek loope uur 2 Weeder in n Kop.

Hie häd dät maale 3 goud.

Do Bäidene 4 dän Wai.

Jo sunt an t 5 spielje bie de Säärke.

    fääre buppe

 


Typ het juiste woord.
Eventueel kopiëren en invoegen:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß

Hie is an t sjungen / sjunge.

Do Bäidene gunge jäärsene / mäiden ätter ju Schoule.

Ätter dät Ieten duuren se spiele / spielje.

Deer lopt wäil / wäl uur dän Wai.

Jo hääbe dät maale Weeder ap / in n Kop.


    fääre buppe


Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer die in het Saterlands op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk met de gesproken tekst.
    buppe