Cursus Saterlands 10 van Pyt Kramer
met hulp van
Margaretha Grosser
Home
cursussen
 
 
 

Läkse tjoon (10) - Die näie Noaber

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Hoeveel mensen zijn er aan het praten? .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Ze praten over het schoonmaken van het .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Later praten ze over de kennis van de .
Typ een Nederlands woord in het vakje
fääre
Luister nog eens.
------------------------------------
Vergelijk !  

Luister en probeer Heinrich na te zeggen.

U BENT Heinrich: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Luister en probeer Wülm na te zeggen.

U BENT Wülm: Luister en antwoord!

Wees niet bang, een verkeerd antwoord te geven. Zo is de praktijk immers ook!

Läkse tjoon


HEINRICH: Gouden Dai.

DIERK: un WÜLM: Uk gouden Dai.

WÜLM: Jie beginne jou wäil uk al wät touhuus tou fäilen?

HEINRICH: Och jee, ieuwen dän Ougefal-Ommer ätter dän Wai brange.
Un aal Äiwende n Aantje mäd dän Huund.
Un wät baale mäd do Ljuude.

WÜLM: Man wie sjo jou nit so oafte.

HEINRICH: Och noa, aal Deege an de Oarbaid.
Dät is n groot Huus un wie mouten fuul dwo.

WÜLM: Och jee, wan dät wäl sien oain is, dan wol me dät uk jädden goud foarnunner hääbe.

HEINRICH: Dät Huus is uk so hooch un dät is lastich mäd scheenmoakjen. Un dät is gans keetich.
Man wie wollen ju Oarbaid jädden sälwen in de Hounde hoolde.

WÜLM: Dät mai wäil gjucht fuul Tied kostje.

HEINRICH: Deeruum gunge iek wier fääre. Tjüüs.

DIERK un WÜLM: Tjüüs!

Luister en lees de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Luister en probeer Heinrich na te zeggen.

U BENT Heinrich: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Luister en probeer Wülm na te zeggen!

U BENT Wülm: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppe

 

DIERK: Wäl is die Mon?

WÜLM: Dät is Heinrich, uus näie Noaber.

DIERK: Uk n Seelter, so tou heeren.

WÜLM: Noa, hie kumt nit fon hier, man hie häd al duftich Seeltersk leerd.

DIERK: Nu dan, dät wüül iek kweede! Hie boalt uus tou, as wan hie hier altied al woond hiede.

WÜLM: Jee, un sien Moanske je uk.
Un do hääbe two Bäidene, aan Wänt un een Wucht;
sukke leere ju Sproake fonsälwen gans licht!

DIERK: Fon sukke Moanskene häd me wät.


Luister en lees de tekst.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Luister en probeer Dierk na te zeggen.

U BENT Dierk: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Luister en probeer Wülm na te zeggen!

U BENT Wülm: Luister en antwoord!

------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fääre buppeÄiwenge (oachte ap do Satsteekene) Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß, wan nöödich.
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

U begint zich wat thuis te voelen?

Vertaal de zin in het Saterlands en typ de vertaling in het vakje

Wij zien jullie niet zo vaak.

Vertaal in het Saterlands

Luister naar de tekst en typ in het
Saterlands in het vakje

  fääre buppe

weer/ nit weer.
Typ "weer" (waar) of "nit weer" (niet waar) in het vakje.

Heinrich begint sik al wät touhuus tou fäilen.

Hie boalt wät mäd dän Huund.

Wie sjo jou oafte.

Jo moakje dät Huus scheen.

Dät kostet fuul Tied.

Heinrich is Wülmsin hieren näie Noaber.

Heinrich is uk n Seelter.

Do Bäidene leere licht Seeltersk. fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Typ het juiste nummer in het vakje.

Wie sunt an 1 n hooch Huus.

Iek baale wät 2 wan hie hier altied woond hiede.

Deerfon 3 de Oarbaid.

Wie mouten 4 dän Ougefal-Ommer fon dän Wai.

Hie boalt as 5 Wänt un two Wuchtere.

Iek hoalje 6 fuul dwo.

Jo hääbe 7 häd me wät.

Do Bäidene sunt aan 8 mäd dän Noaber. fääre buppe

 


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Dät is n Seelter, so tou heere / heeren.

Hie kumt hier nit wäch / häär.

Jo hääbe aan / een Wänt.

Dät mai / wäd wäil fuul Jäild kostje.

Du beginst / beginne die touhuus tou fäilen.

Wie gunge wier fier / fääre.

Wie wollen ju Oarbaid sälwen / uus in de Hounde hoolde.

Hie häd / kon al duftich Seeltersk leerd. fääre buppe

 

 


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Ljuude - altied - uus - nit - sukke - jädden - mäd - wäl - hier - Aantje

Wie beginne touhuus tou fäilen.
Fon
is dät groote Huus?
Wie wollen n
gunge.
Hie kumt nit häär.
Jo wollen dät sälwen in de Hounde hoolde.
As wan jo hier woond hieden.
Wie sjo him so oafte.
leere licht Seeltersk baalen.
Dät is lastich scheenmoakjen.
Wäkke koierje mäd dän Huund.

   
  fääre buppe
Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer die in het Saterlands op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk met de gesproken tekst.
    buppe