Saterfrisian Course 9 by Pyt Kramer
with the assistence of
Margaretha Grosser
Home courses
 
 
 
Introduction Grammar Spelling Index Course-FORUM

Läkse njuugen (9) - Ju Familie

Klik ap dän Luudspreeker un heer dän Text.

Wieruur baale do? About .
Type one English word in the box

Dät is fier .
Type one Saterfrisian word in the box

  fääre Eventuelly copy and insert:
â
ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ßListen again.
------------------------------------
Please compare !  

Now listen and try to say after Dierk.

You ARE Dierk: Speak after the beep and listen!
------------------------------------
Listen and try to say after Wülm.

Now you ARE Wülm: Listen and answer!

Läkse njuugen


DIERK: Wier sunt jie weesen?

WÜLM: Ap Besäik bie Oaltje, mien Suster.

DIERK: Wolt du wäil leeuwe, dät wie nit wieten wier ju woont?

WÜLM: Do sunt, dät is al loange häär, ätter Amerikoa geen.

Deer kuud hiere Käärel Oarbaid fiende.

DIERK: Dät is fier wäch! Bolde ju ganse Waareld uur!

WÜLM: Jee, jo hieden beeter wät tichter bie blieuwe kuud.

Hiere two litje Bäidene hääbe wie uk silläärge noch nit blouked.

Man wät iek die fräigje wüül, wo gungt dät jou Kloas?

DIERK: Du meenst min Bruur?

Die is Koaster in Ait.

Wo dät him apstuuns gungt, weet iek nit.

Man fergeene Wiek wieren hie un sien Moanske drok tougong mäd moaljen in hier näi Huus.

WÜLM: Do blieuwe also in de Naite.

Dät is uk beeter, dan jo kuume dan wät oafter.

Listen and read with the text.

Leer do
näie Woude.
------------------------------------
Listen and say after Dierk.

You are DIERK: Speak and listen!
------------------------------------
Listen and say after Wülm.

Now you are WÜLM: Listen and answer!
------------------------------------
Luk ju Grammatik tou Räide.

fäärebuppeExercise (please note punctuation) Copy and insert: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Remove superfluous spaces).

Where have you been?

Translate the sentence into Saterfrisian and type the translation in the box

They better could have stayed somewhat closer.

Translate into Saterfrisian

Please listen to the text
and type in Saterfrisian


  fääre buppe

weer/ net weer.
Type "weer" (true) or "nit weer" (not true) in the box.

Jo sunt ne kuute Tied häär ätter Amerikoa geen.

Dät is fier wäch.

Hiere litje Bäidene hääbe wie blouked.

Uus Kloas blift in Düütsklound.

Wülm sien Suster woont in Kanada.


    fääre buppe


Moak n gjuchten Sats.
Type the right number in the box.

Wier bäst du 1 wäch geen.

Iek weet nit 2 man beeter blieuwe.

Hie is Snäiwende 3 dien Suster.

Jo konnen hier 4 wier ju woont.

Iek meene 5 jäärsene weesen?


    fääre buppe

 


Tip dät gjuchte Woud.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ä ë ï ö ü Ä Ö Ü ß
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).

Wier is mien / min Rääd?

Jo sunt ätter Amerikoa geen / geenen.

Iek weet nit wo / wier hie woont.

Ait is tichte / tichter bie as Amerikoa.

Dan kuume se wät oafte / oafter.    fääre buppe

 


Sät dät gjuchte Woud ap sien Steede.
Kopiere un föige ien: â ê ô û ú ë
(Hoal uurfloudige Twiskenruume wäch).
blieuwe - Besäik - apstuuns - Jier - wüül - häär - Oarbaid

Wie sunt ap weesen.

Dät is al loange .

Deer kuud iek goud fiende.

Wie sunt an t moaljen.

Fergeen sunt wie ätter Kanada weesen.

Dät iek die fräigje.

Jo in Amerikoa.

    fääre buppe
Write and speak
1. Listen to the text and try to write on paper in Saterfrisian.

2. Compare with the original text.

3. Speak from your text and compare with the spoken text.

    buppe