Comparez votre prononciation !

     


Pour perfectionner sa prononciation, il y a important d’entendre parler soi-même.

Pour cette raison vous pouvez enregistrer votre prononciation par l’enregistreur Windows.

Il faut de toute évidence qu’un microphone soit branché sur votre ordinateur.
Gebruik eventueel een koptelefoon met aangebouwde microfoon, maar probeer het dan zonder de koptelefoon aan te sluiten.

Klik rechts beneden in de taakbalk op Volume /Opties of in het configuratiescherm op Geluiden en Audioapparaten (tab Audio /Volume). Dan verschijnen onderstaande beelden; stel daarop opname (selecteer microfoon) en volume als volgt in:

 
       
       
  - Om de geluidsrecorder te starten: klik op de roodomrande luidspreker:
 
       
  - Er komt dan een venster
"Bestand downloaden".

- Klik daarin op "Openen".
(Het programma bevindt zich al op Uw computer, dus het is "downloaden"
zonder internet-verbinding).

(Ce programme est sûr, parce que l’est déjà en votre ordinateur.)

 
       
  - Nu verschijnt de geluidsrecorder, meestal links boven in beeld.  
     
  - Bij het werk verdwijnt de geluidsrecorder vaak achter het werkblad; haal
hem terug door klikken op de knop "Geluid" onder op de taakbalk:
  Gaat dat niet goed, klik dan op  
 
       
       
  Gebruiksaanwijzing geluidsrecorder    
       
  - Opname: klik op de opnameknop met de rode stip:  
       
  - Klik direct daarna voor het voorbeeld in de les op:  
       
  - Spreek het voorbeeld na.    
       
  - Stop: klik in de geluidsrecorder op de stopknop:  
       
  - Speel het resultaat af door te klikken op de afspeelknop:  
       
  - Herhaal eventueel na klikken op de terugspoelknop:  
       
  - U kunt ook vooruitspoelen met de vooruitspoelknop:  
       
       
  Wissen of opslaan    
       
  Als een volgende opname maakt, komt deze achter de vorige te staan.
U kunt echter ook opnieuw beginnen.
   
       
  - Klik in de geluidsrecorder op Bestand.
Er verschijnt een menu.

- Klik in het menu op Nieuw.
Er verschijnt nu een tekst: Wilt u de wijzigingen opslaan?

 
       
  - Klik Nee als U het gesprokene niet wilt bewaren.

- Of klik Ja als U het gesprokene wel wilt bewaren.

 
       
  - In het volgende venster Opslaan als moet U dan een bestandsnaam invullen (b.v. opname2) en dan klikt U rechts daarvan op Opslaan.  
       
  - U kunt nu de volgende opname maken. Succes!  


 
Om de geluidsrecorder steeds zichtbaar te maken:


  - Klik rechts boven in het SCHERM op de dubbele blokjes:
Het werkvenster wordt nu verkleind.

 
   
  - Klik in de blauwe balk boven in het werkvenster en sleep het zoals hier boven aangegeven:

- Herhaal dat bij iedere nieuwe les.

De geluidsrecorder blijft nu steeds zichtbaar bij het werken.