Arabisch

Wie kan en wil mijn cursus Fries in het Arabisch vertalen?

Omdat ik alles gratis op internet aanbied, kan ik je er niets voor betalen, je doet het alleen voor de mensen en je naam als vertaler wordt natuurlijk vermeld.

In Friesland is het Fries nuttig in een heleboel beroepen en voor sommige - zoals journalist en verkoper - zelfs onmisbaar.

Van deze cursus zijn ook vertalingen beschikbaar in het Duits, Frans en Engels.

Pyt Kramer