Kurso frizona 4 de Pyt Kramer  
 
Iru al leciono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gramatiko Grafismo Indekso

Les fjouwer (4).

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Ilin parolas pri .
Tajpu esperantan vorton en la faketo

Pyt Jan.
Tajpu esperantan vorton en la faketo

  FolgjendeAuskultu ankoraufoje.

------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj provu rediri Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep kaj auskultu!

Ne estu tima por respondi malbone. Tiel iras ankau en la praktiko!
  Les fjouwer
   
   
PYT: Jim kinne hjir hjoed wol ite.

JAN: Mar past jim dat wol?

P. Ja wis, s kast is fol.

J. Tanke wol dan!

P. Jim hawwe juster grif ek net sa folle hn.

J. Nee, mei sa 'n reis krijt men gau te min.Auskultu kaj legu la tekston.

Lernu la
Vortojn novajn.
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Jan.

Vi estas Jan: Auskultu kaj respondu!
------------------------------------
Auskultu kaj rediru Pyt.

Vi estas Pyt: Parolu post la pep!
------------------------------------
Konsultu la Gramatikon.

Sekvanta Supre


vera/ malvera.
Tajpu "vera" au "malvera" en la faketo

Jim kinne ite by Jan.

It past wol.

Jim hawwe hjoed net folle hn.

Mei in reis krijt men te folle.
    Folgjende Boppe

Ekzercadoj (atentu interpunkciajn signojn) Kopiu kaj gluu:
(Eliminu interspacojn superfluajn).

Jes, nin shranko estas plene.

Traduku la frazon en friza kaj tajpu la tradukon en la faketo
(Aksent-literoj povos oni preni de la antaua paragrafo!)

Oni ricevas tro malmulte.

Traduku en friza

Auskultu la tekston kaj tajpu
en friza en la faketo

  Folgjende Boppe

 

Tajpu la vortojn sur la lokuso korekta.
Kopiu kaj gluu:
(Eliminu interspacojn superfluajn).

past - gau - folle - kast

De is net fol.

It net.

Men krijt te min.

Wy hawwe net sa hn.


    Folgjende Boppe


Skribu kaj parolu
1. Auskultu la tekston kaj provu skribi en friza sur papero.

2. Komparu la rezultaton kontrau la teksto originala.

3. Parolu de via teksto kaj komparu kontrau la teksto paroli.

    Boppe