Cursus Fries 4 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index

Les fjouwer (4), De tnoeging.

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Ze praten over .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Pyt Jan uit.
Typ een Nederlands woord in het vakje

  FolgjendeLuister nogmaals.

------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!

Wees niet bang een verkeerd antwoord te geven. Zo gaat in de praktijk ook!
  Les fjouwer
   
   
PYT: Jim kinne hjir hjoed wol ite.

JAN: Mar past jim dat wol?

P. Ja wis, s kast is fol.

J. Tanke wol dan!

P. Jim hawwe juster grif ek net sa folle hn.

J. Nee, mei sa 'n reis krijt men gau te min.Luister en lees de tekst.

Leer de
Nieuwe woorden.
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Raadpleeg de Grammatica.

Folgjende Boppe


waar/ niet waar.
Typ "waar" of "niet waar" in het vakje.

Jim kinne ite by Jan.

It past wol.

Jim hawwe hjoed net folle hn.

Mei in reis krijt men te folle.
    Folgjende Boppe

Oefeningen (let op de leestekens) Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

Ja, onze kast is fol.

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje
(Accentletters kunnen van de vorige alinea worden gehaald!)

Men krijgt te weinig.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

 

Typ de woorden op de juiste plaats.
Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

past - gau - folle - kast

De is net fol.

It net.

Men krijt te min.

Wy hawwe net sa hn.


    Folgjende Boppe


Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.

    Boppe