Cursus Fries 3 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index

Les trije (3), Hawwe en wze. Goede wenken op: http://www.nieuwefriezen.nl

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Waar spreken ze over? Over .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Noem het eerste ervan.
Typ een Nederlands woord in het vakje

  VolgendeLuister nogmaals.

------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Herhaal tot U de juiste uitspraak heeft ------------------------------------
Kijk niet verder voor U deze oefening heeft gemaakt!

Let op de ratelende tong-r in boer en in drok !


  Les trije
   
   
   
PYT: Bist do noch boer?

JAN: Ja, ik bin noch boer. En do ek?

P. Nee, ik haw no in winkel.

J. Dan hast do it drok.
Luister en lees de tekst.

Leer de
Nieuwe woorden.
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Raadpleeg de Grammatica.

Volgende BovenOefeningen (let op de leestekens)  

Pyt hat in winkel.

Vertaal de zin in het Nederlands en typ de vertaling in het vakje

Heeft Jan ook een winkel?

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

  Folgjende Boppe

 

Typ de woorden op de juiste plaats.
Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

bin - hat - hast - noch

Jan is boer.

Ik ek boer.

Pyt in winkel?

Do ek in winkel.


    Folgjende Boppe


Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.

    Boppe