Cursus Fries 2 door Pyt Kramer Terug naar: Nederlands
 
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index

Les twa (2), Ald en nij. Bezoek het cursus-FORUM !

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Waarover praten ze? Over .
Typ een Nederlands woord in het vakje

Over hoeveel onderwerpen?
Typ een Nederlands woord in het vakje

  Volgende

Luister nogmaals.

------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Herhaal tot U de juiste uitspraak heeft ------------------------------------
Kijk niet verder voor U deze oefening heeft gemaakt!

De juiste uitspraak van Uw eerste woorden is een voorwaarde om in het Fries te worden geantwoord!


  Les twa
   
   
   
PYT: De fyts is ld.

JAN: It hs is nij.

P. De weinen binne ek nij.

J. Mar de ko is jong.
Luister en lees de tekst.

Leer de
Nieuwe woorden.
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Raadpleeg de Grammatica.

Volgende Naar bovenOefeningen (let op de leestekens)  

De fietsen zijn nieuw.

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

De koe is ook jong.

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje


    Volgende Naar boven
Typ de woorden op de juiste plaats.
Kopier en plak:
(Verwijder overtollige spaties).

ld - binne - ek - is

It hs ld.

De fyts is ld.

De kij jong.

De wein is .    Volgende Naar boven


Schrijf en spreek
1. Luister naar de tekst en probeer in het Fries op papier te schrijven.

2. Vergelijk het resultaat met de originele tekst.

3. Spreek van Uw tekst en vergelijk het met de gesproken tekst.

    Naar boven