Cursus Fries 1 door Pyt Kramer Also in English
Terug naar:
Home/Nederlands
Natuurmethode: gemakkelijk en beklijvend !
Ga naar les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatica Spelling Index

Als je Fries gaat spreken is het jouw taal
Inhoud

Les ien (Les 1), Goeie. Voorkom Miskleunen Inleiding
  Klik op de luidspreker en luister naar de tekst.
Het geluid is in MP3 (MPEG). Het werkt goed met de Windows Mediaspeler. Voor kiezen tussen aanwezige spelers zie hier of daar. Soms is het nodig het weergavevenster van een speler te verkleinen tot ca. 10 x 3 cm. Om lestekst zichtbaar te houden: klik eventueel rechts op de luidspreker en open in nieuw tabblad.

Hoeveel personen spreken hier?*
Typ een Nederlands woord in het vakje

Wat doen ze? Ze elkaar.
Typ een Nederlands woord in het vakje

* Door klikken op de schaal van de Mediaspeler kan steeds een bepaald stukje worden herhaald.
  Volgende


Luister nogmaals.
Na de aankondiging van de les zijn er twee mannen die praten: Pyt en Jan.
------------------------------------
Luister en probeer Jan na te zeggen.

U BENT Jan: Luister en antwoord!
Vergelijk Uw uitspraak!
!! VERNIEUWD !!
 
 

------------------------------------
Luister en probeer Pyt na te zeggen.

U BENT Pyt: Spreek na het piepje en luister!
------------------------------------
Herhaal tot U de juiste uitspraak heeft ------------------------------------
Kijk niet verder voor U deze oefening heeft gemaakt!

Het is de beste manier om de juiste uitspraak en intonatie te krijgen zonder door de tekst te worden gehinderd!

Opmerkingen graag naar mijn Email-adres


  Les ien
   
   
   
PYT: Goeie, Jan!

JAN: Goeie, Pyt!

P. Hoe is it mei dy?

J. Mei my giet it goed.
Luister en lees de tekst.

Leer de
Nieuwe woorden < klik!
------------------------------------
Luister en zeg Jan na.

U bent JAN: Luister en antwoord!
------------------------------------
Luister en zeg Pyt na.

U bent PYT: Spreek na het piepje!
------------------------------------
Raadpleeg de Grammatica.

Volgende Naar boven
Opm.: ie in giet en oe in goed zijn 'gedraaide' diphthongen.
Let op het verschil tussen de klinkers in mei dy of mei my.Oefeningen (let op de leestekens)  

Hallo.

Vertaal de zin in het Fries en typ de vertaling in het vakje

Met mij gaat het goed .

Vertaal in het Fries

Luister naar de tekst en typ in het
Fries in het vakje

Luister naar de tekst en probeer ze in het Fries op papier te schrijven.
Vergelijk met de originele tekst.
Volgende Naar boven

 


Kom in het FORUM voor vragen of discussies over de lessen. Maak kennis met je mede-leerlingen!
 
!!!!NIEUW FORUM!!!!
 


WENK
Het is voor veel Friezen moeilijk om Fries te praten tegen een "Hollander".
Vervang daarom je Nederlandse g door een Engelse g.
Je valt dan in het vakje "Stadsfries" en men zal bijna automatisch Fries tegen je praten.    Naar boven