Kursus i frisisk 7 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
Gå til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les sân (7).  

Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Børnene er ovre ved .
Tast ét ord på dansk ind i feltet

Hvad laver de? De .
Tast ét ord på dansk ind i feltet

  Folgjende Kopier eventuelt og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter Jan.

Du ér Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter Pyt.

Du ér Pyt: Tal efter bippet og lyt!


  Les sân
   
   
PYT: Sjoch, de bern boartsje by skoalle.

JAN: Se binne wakker oan it sjongen.

P. Ik tink dat se it mâl waar yn 'e holle hawwe.

J. Tink derom, der rint ien oer de wei.

P. Dat gie mar krekt goed.

J. Sa, no hawwe wy dochs efkes fuort west.


Lyt og følg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Du er Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du ér Jan: Tal efter bippet!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

Øvelse (læg venligst mærke til tegnsætningen) Kopier eventuelt og sæt ind:
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø

Hy gie fuort.

Oversæt sætningen til frisisk og skriv oversættelsen i feltet

Børnene går til skole.

Oversæt til frisisk

Lyt til teksten og skriv det på frisisk

  Folgjende Boppe

 

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

De bern boartsje by tsjerke.

De bern sjonge.

Se hawwe it goede waar yn 'e holle.

It gie wol goed.

Wy hawwe fier fuort west.

    Folgjende Boppe


Lav den rigtige sætning.
Skriv numrene ind i de felter, de hører til, når de sætninger, de derefter danner, skal være korrekte.

Dat gie 1 it boartsjen.

Ik rin oer 2 waar yn 'e holle.

Hy hat it mâl 3 goed.

De bern 4 de wei.

Se binne oan 5 boartsje by tsjerke.

    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopier eventuelt og sæt ind:
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø

Hy is oan it sjongen / sjonge.

De berne geane juster / moarn nei skoalle.

Nei iten meie se boarte / boartsje.

Der rint tsien/ ien oer de wei.

Se hawwe it mâl waar op'e / yn 'e holle.


    Folgjende Boppe


Skriv og læs op
1. Lyt til teksten og prøv at skrive det på frisisk på et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Læs op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.
    Boppe