Kursus i frisisk 6 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
Gå til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les seis (6).      

Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Går de sammen?
Tast ét ord på dansk ind i feltet

Hvad sker der? Det .
Tast ét ord på dansk ind i feltet

  Folgjende Kopier eventuelt og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter Pyt.

Du ER Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du ER Jan: Tal efter bippet og lyt!


  Les seis
   
JAN: Geane de froulju mei ús?

PYT: Nee, ik woe mar tegearre gean.

J. Troch hokker doar moatte wy?

P. Wy kinne troch beide doarren.

J. It reint in bytsje, it is wiet waar.

P. Wy kinne wol oer wat wiette, net?

J. Ja, ik haw in goede pet op'e holle.

P. En ik draach in tichte jas!


Lyt og følg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Du ER Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du ER Jan: Tal og lyt!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

Øvelse (læg venligst mærke til tegnsætningen) Kopier og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

Wy geane tegearre.

Oversæt sætningen til dansk og tast oversættelsen ind i feltet.

Min frakke er vandtæt.

Oversæt til frisisk

Lyt til teksten og skriv det på frisisk

  Folgjende Boppe

 

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

Jan hat in pet.

De froulju geane mei.

Wy kinne mar troch ien doar.

It reint net.

Wy kinne oer wiette.

    Folgjende Boppe


Lav den korrekte sætning
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

Troch hokker 1 tegearre gean.

Wy kinne troch 2 goede petten op'e holle.

Wy hawwe 3 doar moatte wy?

Ik kin wol oer 4 beide doarren.

Wy kinne wol 5 wat wiette.

    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopier og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

Hy hat in jas / pet op 'e holle.

Wy kinne troch beide doaren / doarren.

Hy draacht in ticht / tichte jas.

Wy kinne net oer de wiete / wiette.

De froulju gean / geane mei.


    Folgjende Boppe


Skriv og læs op
1. Lyt til teksten og prøv at skrive det på frisisk på et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Læs op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.

    Boppe