Kursus i frisisk 4 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
Gå til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les fjouwer (4).  

Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

De snakker om .
Tast ét ord på dansk ind i feltet

Pyt Jan.
Tast ét ord på dansk ind i feltet

  Folgjende Kopier eventuelt og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter Jan.

Du ER Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter Pyt.

Du ER Pyt: Tal efter bippet og lyt!

Vær ikke bange for at give det forkerte svar! Det er kun en øvelse!
  Les fjouwer
   
   
PYT: Jim kinne hjir hjoed wol ite.

JAN: Mar past jim dat wol?

P. Ja wis, ús kast is fol.

J. Tanke wol dan!

P. Jim hawwe juster grif ek net sa folle hân.

J. Nee, mei sa 'n reis krijt men gau te min.


Lyt og følg med i teksten..

Lær de Nye ord.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du er JAN: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Du er PYT: Tal efter bippet!
------------------------------------
Rådfør dig med Grammatikken.

Folgjende Boppe


sandt/ falsk.
Skriv "sandt" eller "falsk" i feltet.

Jim kinne ite by Jan.

It past wol.

Jim hawwe hjoed net folle hân.

Mei in reis krijt men te folle.
    Folgjende Boppe

Øvelse (læg venligst mærke til tegnsætningen) Kopier og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

Ja, vores skab er fuldt.

Oversæt sætningen til frisisk og skriv oversættelsen i feltet. (Bogstaver med accenttegn kan hentes fra øvelsen ovenfor)

Man får for lidt.

Oversæt til frisisk

Lyt til teksten og skriv på frisisk i feltet

  Folgjende Boppe

 

Sæt det rigtige ord ind.
Kopier og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

past - gau - folle - kast

De is net fol.

It net.

Men krijt te min.

Wy hawwe net sa hân.


    Folgjende Boppe


Skriv og læs op
1. Lyt til teksten og prøv at skrive det på frisisk på et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Læs op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.

    Boppe