Kursus i frisisk 3 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
Gå til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les trije (3).  

Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Hvad snakker de om? Om .
Tast ét ord på dansk ind i feltet.

Nævn den første ting, de snakker om.
Tast ét ord på dansk ind i feltet.

  Næste Kopier eventuelt og sæt ind::
â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter, at Jan har talt.

Du ER Jan: Lyt og giv et svar!
------------------------------------
Lyt og prøv at gentage efter, at Pyt har talt.

Nu ER du Pyt: Tal efter bippet og lyt efter!
---------------------------------------------------
Fortsæt indtil du har den rette udtale ---------------------------------------------------
Gå ikke videre før du har afsluttet denne opgave!

Læg mærke til det raske r i boer og i drok !


  Les trije
   
   
   
PYT: Bist do noch boer?

JAN: Ja, ik bin noch boer. En do ek?

P. Nee, ik haw no in winkel.

J. Dan hast do it drok.
Lyt og følg med i teksten.

Lær de nye ord.
------------------------------------
Lyt og gentag efter, at Jan har talt.

Du er Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter, at Pyt har talt.

Nu er du Pyt: Tal efter bippet!
------------------------------------
Rådfør dig med grammatikken.

Næste Til topØvelse (læg mærke til tegnsætningen)  

Pyt hat in winkel.

Oversæt sætningen til dansk og tast oversættelsen ind i feltet

Har John også en butik?

Oversæt til frisisk

Lyt til teksten og skriv det på frisisk

  Folgjende Boppe

 

Sæt ordene det ind i den rigtige sammenhæng.

Kopier og sæt rigtige ordet
eller: â
ê ô û ú ë ï æ å ø Æ Å Ø
(Husk at fjerne det overflødige mellemrum i feltet).

bin - hat - hast - noch

Jan is boer.

Ik ek boer.

Pyt in winkel?

Do ek in winkel.


    Folgjende Boppe


Skriv og læs op
1. Lyt til teksten og prøv at skrive det på frisisk på et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Læs op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.

    Boppe