CD-ROM en woordenboeken

Nieuw: CD-ROM! (geschikt als oefening na deze cursus).

Woordenboeken: A small one is Frisian-English Dictionary (and back) by Raymond John Fisher (an American Frisian), Boulder, Colorado 1986 , ISBN: 0-9616984-0-3, Library of /congress 86-091238.

Van Goor!!!!!!!!!! & FA!!!!!!!!!!!!!!

Er is ook een on-line woordenboek! (Off-line Ergane, klik nu hier).

In 2000 the large Frisian-English Dictionary appeared (click 2000).

Terug naar Cursus Fries.

 

 

 

 

Schermafbeeldingen
  Screen images

Hier kiest u de oefeningen en de onderwerpen.

  Listen well!


Topic:
All topics
Street and traffic
In and around the house
School, leisure, music
Work and study
Food and beverage
Humans and animals
Shopping and clothesHere you choose exercises and topics


Het onderdeel fotoboek. U hoort en ziet een Fries woord.
 Klik op de afbeelding die bij het woord hoort.

 
The part Photografic Album. You hear and you see a word in Frisian. Click on the corresponding image.

Het onderdeel gesprekken. Maak een goede dialoog 
tussen twee mensen.

  The part Conversation. Make a good dialogue between two people.

Het onderdeel gezegdes en uitdrukkingen. Kies steeds
de juiste betekenis van een uitdrukking.

 
The part Sayings and Expressions. Choose the right meaning of an expression.
(For this part knowledge of Dutch is essential.)

Het onderdeel kies de juiste spelling. Luister naar het
 Nederlandse woorden en kies het juist geschreven 
Friese woord.

  The part Choose the Right Spelling. Listen to the Frisian word and choose the well spelled example.


Het onderdeel Luister goed! Luister naar de Friese
 omschrijving en kies het juiste woord.

 
The part Listen Well! Listen to the Frisian description and choose the right image.

Leer de tekst en zing mee met het Friese volkslied.

 
Learn the text and join in the Frisian national anthem.

Het onderdeel Woordzoeker. Zoek twee tegengestelde
 of bij elkaar horende Friese woorden.

  Click on the words that belong to each other

The part Word Search. Find two opposite or connected Frisian words.

Het onderdeel Woordkennis met foto. Kies het goede
 Friese woord bij een foto.

 
The part Word Knowledge with Photograph. Choose the right Frisian word belonging to the photograph.